upevňujte vazby...

e - m a g a z í n y

E-magazín či také Newsletter je anglický termín označující elektronický zpravodaj (news = novinky, letter = dopis). Jde o emaily s přílohou, obvykle ve formátu PDF, pravidelně zasílané přihlášeným odběratelům. Patří k moderním, levným a účinným marketingovým nástrojům.

E- magazín skvěle zvládá tyto úkoly:

  • připomíná existenci firmy

  • předává informace zákazníkům či zájemcům

  • zvyšuje důvěryhodnost značky

  • vede čtenáře k objednání výrobku či služby

  • získává zpětnou vazbu

E-magazín však lze s výhodou nasadit i při dalších speciálních příležitostech, např. při budování komunity. Důležité je, aby vždy poskytoval užitečné informace, jen tak může plnit marketingové cíle. V opačném případě si lidé rychle newsletter odhlásí, případně se sníží důvěra ve značku.

Velký význam má i samotné provedení newsletteru, jeho kreativita, velikost, sémantika a další vlastnosti samotného emailu.