merkantilní tiskoviny jsou vaší vizitkou...

m e r k a n t i l i e

Merkantilní tiskoviny jsou grafické materiály doprovázející určitý subjekt. Většinou firmu, výrobek, akci či projekt. Grafická jednota merkantilních tiskovin potvrzuje u zákazníků vaši serióznost a napovídá o vaší podnikatelské filozofii a přístupu k zákazníkům. 

Rozdělení merkantilních tiskovin
1) Kancelářské tiskoviny - (vizitky, faktury, nabídkové listy, objednávky, obecné hlavičkové papíry, osobní dopisní papíry, faxové zprávy, formuláře, dopisní obálky, interní sdělení, komplimentky, firemní poznámkové a trhací bloky...)
2) Propagační materiály - (výroční zprávy, produktové letáky, propagační desky, katalogy, novoročenky, pozvánky, oznámení, děkovné karty, vizitníky, kalendáře a diáře, obaly elektronických nosičů, pohlednice, plakáty, diplomy, samolepky...) 3) Šablony marketingové komunikace - (šablony pro inzerci, šablony pro tiskové zprávy, šablony pro PR články, šablony pro katalogy, šablony pro výroční zprávy, šablony pro firemní periodika...)