logo je základ...

l o g a

Logo je základ dnešní komunikační strategie mezi jeho nositelem a zákazníky.
Logo je grafická značka, která vizuálně identifikuje Vaši firmu. Jeho hlavním účelem je, aby byla firma lépe a jednodušeji identifikovatelná.
Logo je prvotním vizuálním sdělením, se kterým se klient/zákazník nebo jiná cílová skupina setkávají. Lidé na první pohled podle "síly" vašeho loga posuzují nejen potenciální kvalitu vašich služeb, ale také důvěryhodnost firmy. Logo vás odliší od konkurence a posouvá vás na žebříčku sympatií.

Logo je v podstatě vaší tváří... tváří vaší firmy.